Tehničke karakteristike traktora IMT 540

Motor

 • Proizvođač – Industrija motora Rakovica
 • Tip – M33/T četvorotaktni dizel
 • Broj cilindara – 3
 • Radna zapremina – 2500 kubika
 • Stepen kompresije – 17,4 : 1

Zazor ventila

 • U hladnom stanju – 0,30 mm
 • U toplom stanju – 0,25 mm
 • Pritisak podešavanja brizgaljke 125 baraPrečistač goriva – 2 predčistača i 1 predprečistač
 • Prečistač vazduha – sa uljanim kupatilom
 • Prečistač ulja -integralni prečistač

Hlađenje

 • Vodom pod pritiskom sa ugrađenim termostatom i ventilimapodpritiska i nadpritiska u zatvaraču hladnjaka, normalna temperatura vode oko 95° C

Menjač

 • Ukupan broj stepenova za prenos – 6 za hod unapred, 2 za hod unazad
 • Reduktor menjača – planetarni

Kočnice

 • Tip – mehaničke, sa papučama smeštenim u doboš kočnice
 • Delovanje kočnica – na zadnje točkove nezavisno ili jednovremeno
 • Ručna kočnica – Dejstvuje na komandu nožne kočnice, a preko ove na zadnje točkove

Točkovi

 • Prednji – sa čeličnim diskovima i pneumaticima 6 x 16″
 • Zadnji – sa čeličnimdiskovima i pneumaticima 12,4/11 x 28″
 • Razmak točkova u milimetrima
 •   ►  Prednjih
 •       1200-1300-1400
 •       1500-1600-1750
 •       1900-2000
 •   ►  Zadnjih
 •       1300-1400-1500
 •       1600-1700-1800-1900
 • Prednji most – izveden iz tri dela: podesiv za razmak točkova

izgled traktora IMT 540

Upozorenje pri radu sa IMT540

Pre nego se pristupi bilo kakvom radu sa traktorom treba dobro proučiti i zapamtiti sledeće:

 • neopterećen traktor se može sigurno kretati bez opasnosti od prevrtanja:
 •               —  na uzdužnom nagibu od 33°
 •               —  na bočnom nagibu od 22°
 • traktor sa priključnim nošenim oruđem može se okretati bez opasnosti ukoliko ugao nagiba tereta nije veći od 18°, pri sili dizanja od 1100 daN na krajevima vučnih poluga
 • u toku prvih 50 radnih sati traktor koristiti samo na lakim poslovima
 • na težim terenima voziti manjim brzinama
 • sve navrtke i zavrtnjeve treba da budu dobro pritegnute, jer odgovarajući delovi neće dobro nalegati, te će doći do njihovog bržeg trošenja i propadanja
 • kod pokretanja preko kardanskog vratila obavezno koristiti odgovarajuće zaštitnike, pošto u protivnom može doći do povreda rukovaoca
 • ako pri startovanju motora prvi pokušaj ne uspe, pre ponovnog uključivanja startera treba obratitipažnju i na što veću čistoću posude i pribora za gorivo
 • na pumpi za ubrizgavanje goriva, regulatoru broja obrtaja i brizgaljkama ne smeju se vršiti nikakva podešavanja ili opravke bez stručnog lica
 • zglob gornje traktorske poluge se ne sme koristiti ni za kakvu vuču

Dokumetacija za preuzimanje sa poljoinfo foruma: