Mali kupusar (Pieris rapae) je vrsta leptira čija gusenica nanosi veliku štetu kulturi po kojoj je dobio ime. One se hrane zelenom masom biljke, uništavajući je i prljajući svojim izmetom. Tokom godine javlja se u dve generacije, a odrasle jedinke su prepoznatljive po karakterističnoj krem-žutoj boji krila sa sitnim tačkama tamne boje. Ovaj insekt se ponekad poistovećuje i sa moljcem, prvenstveno zbog svog izgleda.

Potrebno je reagovati čim se primeti prisustvo makar jedne gusenice po biljci. Naročito se savetuje praćenje pojave ovih leptira i njihovog leta, jer ne lete daleko i legu jaja u neposrednoj blizini gde je uočen. Suzbijanje treba biti obavljeno pre nego gusenice narastu dovoljno da se počnu ubušivati u glavice.

Široko je rasprostranjen, pa ga je tako moguće pronaći u celoj Evropi, severnoj Africi, Aziji, Americi, Australiji i Novom Zelandu. Osim što napada kupus, utvrđeno je i da se ova vrsta hrani i drugim kulturama iz porodice kupusnjača.

Izgled

Mali kupusar ima krila žućkaste boje. Raspon krila je od 32 do 48 mm, a na njima se nalaze crne tačke; mužjaci na prednjem paru poseduju po jednu, a ženke dve tufne. Na donjem delu prisutan je po jedan par ovih oznaka kod oba pola. Dosta se često mešaju sa velikim kupusarom jer su slične boje i imaju obe vrste tačke na krilima.

Gusenica je zelene boje sa sitnim belim dlačicama, a duž leđa ima žutu liniju i svuda po telu malie crne tačkice, a na nju je jako važno obratiti pažnju. Ova larva se na početku nalazi na površini glavice kupusa i hrani se sokom i epidermom. Veoma brzo napreduju pa im za kompletan razvoj treba oko 15 dana pri prosečnim uslovima. Sam razvoj larve  ima 5 faza i na kraju joj je dužina 30 mm.

Lutka malog kupusara se nalazi na biljki gde se gusenica hranila, obično uz neki nabor. Dužina obično bude oko 20 mm sa tim da boja varira pa se javlja kao zelena, siva, žućkasta i po sebi ima nepravilnih smeđih mrlja. Za razvoj leptira u ovoj fazi pri prosečnim uslovima treba oko 11 dana, ali treba znati da će lutke koje se razviju u jesenjem periodu tako da prezime.

Jaja su žućkaste boje u kasnijoj fazi, ali neposredno kada ih ženka položi budu svetle boje. Dužina jaja je 1 mm i često se kaže da imaju oblik kao metak. Ženke najčešće polažu jaja pojedinačno, ali se dešava da budu položena u nepravilnim grupama. Svako od njih poseduje po 12 žljebova koji im daju hrapavu teksturu.

drugačiji izgled kupusara

Različita šara kod mužjaka i ženke malog kupusara

Ciklus razvoja

Lutke koje su prezimile obično se nalaze ispod osušenog lišća ili u zemlji. Iz njih se u aprilu legu leptiri prve generacije koji do maja meseca legu jaja. Već krajem juna i početkom jula javljaju se njihove larve-gusenice. Jedinke druge generacije prisutne su tokom avgusta meseca.

Iz jaja se pile gusenice koje su veoma proždrljive, jer se neprestano hrane biljkom na kojoj su se izlegle. Nakon tri do četiri nedelje ove larve se pretvaraju u stadijum lutke. Nakon desetak dana se legu odrasle jedinke nove generacije ovih insekata.

Šteta koju čini mali kupusar

Gusenice koje se izlegu iz jaja počinju da puze iz unutrašnjih listova ka njihovim obodima. Tada počinju da ih nagrizaju zbog čega počinje postepeno sušenje. Pošto im je hrana preko potrebna za rast i razvoj u fazu lutke, one gotovo neprestano jedu biljku koju napadaju. Posebnu štetu pravi i njihov izmet koji izbacuju unaokolo.

Leptir mali kupusar, njegova jaja i lutka su praktično bezopasni, jer ne utiču direktno na samu biljku. Ali, upravo je najvažnije uništiti jaja kako se nove gusenice i odrasle jedinke sledeće generacije ne bi pojavile. Za razmnožavanje ovih insekata veoma veliki doprinos daje toplo i suvo vreme.

gusenica jede list kupusa

Pored kupusa, mali kupusar napada i druge biljke koje pripadaju porodici kupusnjača (Brassicaceae). Najčešće su u pitanju ren, kelj, keleraba, brokoli, karfiol, repa, uljana repica i slačica. Ukoliko se ne deluje blagovremeno i ne eliminiše mali kupusar, šteta koju on pravi može biti ogromna, posebno tokom sušnog perioda jer napadnute biljke tada brže venu.

Zaštita i suzbijanje

Veoma je važno uočiti prisutnost jaja koje je mali kupusar izlegao.  Čim se primeti leptir kako leti preko kupusišta može se vršiti pregled listova da li ima jaja, a ovo važi i ako se primete gusenice tačnije i samo jedna ako se primeti.

Za njihovo suzbijanje se mogu koristiti predatori iz kesice, jer postoji veliki broj insekata koji se hrane njima ili ih koriste da u njih polože jaja. Kao preventivna metoda je poštovanje plodoreda jer se tako može značajno smanjiti nivo opasnosti.
Ukoliko je u pitanju zemljište manje površine ili se kupus gaji u bašti, gusenice malog kupusara se mogu eliminisati i metodom ručnog skupljanja. Da bi se što više smanjilo njihovo prisustvo, preporučuje se sadnja paradajza u neposrednoj blizini kupusa, jer ih njihov karakteristični miris odbija.

Već tada se, pa i kada se pojave gusenice, primenom insekticida postižu stoprocentni rezultati. I jaja i larve su izuzetno osetljive na delovanje ovih preparata. Treba povesti  računa da polaganje jaja druge generacije traje malo duže pa je u nekim situacijama potrebno izvršiti dva tretmana suzbijanja.