Višnja Meteor je najbolje rezultate postiže u Vojvodini gde su ravničarski tereni. Za zemlju porekla se može naći informcija da je to SAD, dok je povremeno navedeno da je to Mađarska. Ponegde se može naići na naziv rani Meteor ili Meteor rani.

Spada u sorte koje ranije cvetaju tako da treba o tome povesti računa prilikom podizanja višnjika. Tu najveća opasnost preti od kasnih prolećnih mrazeva koji mogu napraviti veliku štetu.

Po veličini plodova spada u srednju grupu sorti.

Izgled voćke

Višnja meteor spada u sorte čiji plodovi dozrevaju tokom prve polovine juna meseca. Nalazi se u grupi samooplodnih vrsta, tako da nema potrebe za dodatnim oprašivačima prilikom podizanja voćnjaka..

Stablo je srednje bujnosti, a kruna se razvija piramidalno. Raste u visinu do 5m.

Plod

Tamno crvene boje, okruglast, bočno malo spljošten i sočan. Po veličini ploda se svrstava među srednje krupne. Kao prosečna težina ploda se može naći podatak da je to 4 grama.

višnje sorte meteor

slika sa sadikanadom.si

Sok koji se dobija od ove sorte višnje je svetlo ružičaste boje. Koštica se relativno lako odvaja od ploda, a dobra osobina je što dobro podnosi transport do skladišta nakon berbe.

Plodovi su dobri za sve vidove prerade, a zbog boje soka imaju prednost u konditorskoj industriji.
Problemi pri gajenju

Ova sorta spada u grupu onih koje su otpornije prema bolestima i relativno dobro podnose niže temperature. Problem može nastati prilikom cvetanja, u tom periodu mraz zna naneti veliku štetu.

Potrebno je povesti računa u vezi toga kako će se vršiti plasman, jer višnja meteor dospeva za berbu kad i višnje Šumadinka. Tako da pre podizanja voćnjaka je poželjno je raspitati se da li u blizini ima neki veći zasad Šumadinke, jer bi to bio direktan konkuren zbog istog vremena dozrevanja.