Podrivač (razrivač) je priključak koji se koristi sa traktorima pre svega za prozračavanje zemljišta. Takođe  podrivač može da se koristi za uklanjanje zaostalih korova i korenja drveća, pa i za razbijanje zbijenosti ispod nivoa na kojima se koriste drugi traktorski priključci.

Gruber je naziv koji se često koristi za ovaj tip alata, međutim ima drugu namenu. Gruber je u stvari napravljen za pliću obradu, dok se sa podrivačima ubrađuju i vodonepropusni slojevi. Podrivači rade na dubinama od 45cm do 70cm, gruberi rade na dubinama od 15cm do 25cm.

Pordivač može da ima jedno ili više radnih delova, a radno telo je vertikalni nož koji na svom dnu ima stopu ili je lancem zakačen teg koji prilikom povlačenja traktorom prozračuje zemlju. Tako prozračena zemlja pomoću tegova može lakše da odvede višak vode iz površinskih slojeva.

Prilikom kupovine podrivača je neophodno voditi računa o potrebama svog gazdinstva, tipu zemlje koji se obrađuje, ratarskim kulturama koje planiramo sejati i traktorima koje već imamo. Pogrešna procena može dovesti do toga da težina podrivača ne odgovara traktoru ili da ima neodgovarajuče radne noževe za tip zemlje koji obrađujemo.

gruber, priključak za traktor

slika pruzeta sa sajta poljoinfo.com

Za rad sa jednim radnim telom (paoka) koje će ići do dubine zemljišta od 45 cm je potreban traktor od 70 konjskih snaga. Sa takvim traktorom se mogu vući dva radna tela (paoka), ali na dubini od 35cm, tako da je na rataru da vidi koji je cilj podrivanja i da tome prilagodi svoje aktivnosti na njivi.

Ali je uvek neophodno se posavetovati sa stručnjakom pre kupovine podrivača.

Tema na poljoinfo forumu: