Ovaj tip kultivatora se uz pomoć traktorskih stabilizatorskih poluga može efikasno koristiti kod dobro obavljene setve. IMT kultivator za kukuruz 644 je konstruisan za kultiviranje useva čiji razmak između redova iznosi 60 -75cm.

Visina noseće grede na ovoj priključnoj mašini jeste 70cm, to omogućava rad u usevima koji su za 20cm viši od te visine.

Ovaj priključak za traktor se kači u tri tačke, a podizanje i spuštanje se obavlja iz kabine.

Prikačivanje kultivatora bi se trebalo obaviti prema sledećem uputstvu:

  1. Povratiti traktor unazad i podesiti da se približno poklapaju sredina traktora i kultivatora. Zaustaviti ga kad zglobovi na donjim traktorskim polugama dođu naspram osovinica kultivatora.
  2. Prikačiti donju levu traktorsku polugu i polugu stabilizatora postavljenu na levi nosač. Potom isto uraditi sa desnim polugama pri čemu koristiti ručicu za izravnavanje. Osiguranje obaviti sa šivijom sa osiguračem.
  3. Prikačiti prvo gornju traktorsku polugu za sklop vertikalnog upornika ( piramide ) kultivatora pomoću osovinice. Ista se zatim prikači za traktor. Ukoliko je potrebno pokrenutu traktor unapred ili unazad ili koristiti hidraulični podizač. Osigurati sa čivijom sa osiguračem.

prikljucna mašina kultivator imt

Otkačinjanje kultivatora:

  1. Kod otkačivanja kultivatora, prvo ga spustiti na tlo i potom korišćenjem hidrauličnog podizača traktora otkačiti gornju traktorsku polugu sa oruđa i osovinicu I i II kategorije vratiti na svoje mesto.
  2. Otkačiti desnu a potom i levu traktorsku stabilizatorsku polugu.
  3. Otkačiti desnu a zatim i levu donju traktorsku polugu korišćenjem ručice za izravnavanje, a čiviju sa osiguračem vratiti na svoje mesto.

Dokumentacija za održavanje: