Mreža za senčenje se prave od materijala koji dobro podnosi UV zrake, toploti i svetlost pošto su tokom korišćenja tome izložene u punoj meri. Tako da iako se kaže da je mreža za zasenu, ona u isto vreme smanjuje količinu svtlosti, intenzitet UV zraka i temperaturu u plasteniku.

Postavljanjem ovih mreža se u ključnim periodima tokom letnjih meseci može uticati na temperaturu u meri da je to dovoljno za nesmetan razvoj povrća.

Bitna stvar je odmah da napomenemo da mreže za senčenje nisu protivgradne mreže. Dešava se da ljudi usled toga što relativno slično izgledaju, između ova dva proizvoda stavljaju znak jednakosti.

Karakteristike mreže za senčenje

Mreža za zasenu imaju uz ivice raspoređene rupe na svakih 4 ili 5cm koje imaju namenu da omoguće pravilno zatezanje preko plastenika. Mreže se nalaze u raznim širinama, ali su u dužinu sve spakovane u rolne od 25 ili 50 metara. Za manje proizvođače je ispativije da ih nabavljaju u poljo apotekama na dužni metar preme dužini plastenika u kojima gaje biljke.

Prilikom kupovine potrebno je voditi računa o stepenu propuštanja svetlosti jer imamo mreže za zasenu 25%, 30%, 50% i 80% a oznaka zavisi od toga koliko blokiraju prodiranje svetlosti. Prem potrebana vrste biljaka koje se gaje treba se raspitati koja bi gustoća bila idealna. Boja je načešće tamno zelena, mada se mogu naći i plave ili tamno smeđe u prodaji.

primer montaže mreže za zasenu

slika pruzeta sa sajta sunshadenetting.com

Upotrebe mreže za senčenje

Osnovna nnačin montaže jeste da se prebace preko plastenika, koriste se i u situacijama kada folija još stoji a i kad nema folije na plasteniku. Takođe se mreže za senčenje koriste prilikom pokrivanja otvorenih zasada, na ovim prostorima je to nejčešće malinjaka. Pri takvim situacijama je poželjno da se formiraju manji nagibi iznad redova (krovići) jer je lakše manipulisati u prilikama kada je velika vlažnost i treba omogućiti lakše isparavanje viška vlage iz zemljišta.

kako montirati mrežu na otvorenom polju

slika preuzeta sa sajta commercial-hydroponic-farming.com

Preporučeno je da se mreže postavljaju i sklanjaju u skladu sa vremenskim prilikama. Na taj način se biljkama obezbeđuju optimalni uslovi za rast a u isto vreme će  mreža protiv sunca duže da traje. Takve situacije je nalakše pratiti uz pomoć termometra u samom plasteniku, jer se odluka o postavljanju ili uklanjanju mreže donose na osnovu jasnih informacija.

Ne treba se u tom slučaju previše osloniti na sopstveni osećaj i neke pretpostavke, jer ako dođe do propusta to može dosta štete naneti biljkama.
Mreže za zasenu se razvijaju više od 30 godina aktivno i zaista se sada došlo do veoma zanimljivih rezultata i tehničkih rešenja. Takođe su našle i neke dodatne funkcije kao što je pravljenje hladovine za domaću stoku i kućne ljubimce.

Tema na poljoinfo forumu: