Tomo Vinković 315 – TV 315 je jedan iz serije manjih zglobnih traktora koji je bio namenjen za lakše poslove u domaćinstvu.

Veoma se dobro pokazao pri obavljanju radova u voćnjacima, vinogradima i u brdskim krajevima.

Mogao je da se opremi sa većim brojem korisnih priključaka, a neki delovi su proizvodili se tako da su multifunkcionalni.To je snižavalo troškove održavanja ili eventulano kasnijih popravki.

Dokumentacije za preuzimanje: