Mangulica

Mangulica je rasa svinja koja spada u autohtone na ovim prostorima, a nastala je u 19 veku. Namena ukrštanja je bila da se popuni stočni fond na teritoriji Vojvodine. Ključna stvar u tom ukrštanju da bi se dobila mangulica se desila 1833 godine kada je knez Miloš dao na poklon od rase, „Šumadija“  10 krmača […]

Pročitaj ceo tekst

Stočarstvo

Stočarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata gajenje domaćih životinja. Gajenjem domaćih životinja se dobija meso, mast i jaja koja se koriste u ljudskoj ishrani. Stočarstvo može da se podeli na intenzivno i ekstenzivno gajenje stoke. Intenzivno baljenje stočarstvom podrazumeva držanje plemenitih rasa stoke, primenu savremenih rešenja i ishranu zasnovanu na najnovijim iskustvima. Sa druge strane […]

Pročitaj ceo tekst