Brama

Brama je u pravom smislu te reči ukrasna živina, jer je tokom godina selekcija izgubila većinu svojih osobina koje su poželjne za porivredne rase kokošuju. Brama je kao rasa živine razvijena u SAD, mada je poreklom iz Azije (Indija). U Evropu je stigla polovinom 19 veka. Prvo je donešena u Englesku i nakon toga se […]

Pročitaj ceo tekst

Somborska kaporka

Somborska kaporka je rasa nastala ukrštanjem štajerske kokoške i domaće kokoške. Težina petlova somborske kaporke je između 3,5 kg i 4 kg, dok je težina kokošaka somborske kaporke između 2,5 kg i 3 kg. Što se tiče nošenja jaja prosek za somborsku kaporku jeste oko 200 jaja godišnje, mada postoje podaci i od kokama koje […]

Pročitaj ceo tekst

Kokoška

Domaća kokoška ili kokoš (Gallus gallus domesticus) je  poreklom iz Jugoistočne Azije. Kokoška pripada porodici Phasianidae – reda Galliformes. Kao domaća životinja, kokoška je uzgojena u velikom broju najrazličitijih oblika i  boja. Trenutno u Evropi je priznato više od 170 poznatih rasa. Globalno još daleko veći broj rasa kokošaka i stalno se radi na razvoju […]

Pročitaj ceo tekst