Veliki voćni potkornjak

Veliki voćni potkornjak (Scolytus mali) je štetni insekt čije larve nanose štete u voćnjacima, ali i u šumama. Prema nekim klasifikacijama spadaju u sekundarne štetočine, a njihova pojava se može očekivati u zasadima koji se slabo neguje. Tek ukoliko dođe do intenzivnog razmnožavanja usled povoljnih uslova dešava se da ženke jaja polažu i na zdrava […]

Pročitaj ceo tekst